ჩვენ შესახებ

აქ ილ ზემინ კომპანია ორიენტირებულია განვითარებასა და სრულყოფაზე. კომპანიის დამფუძნებელი პარტნიორი, რომელმაც განვლო 17 წლიანი გზა, დააგროვა დიდი გამოცდილება და შეასრულა არა ერთი რთული სამუშაო სხვადსხვა ქვეყანაში:

მიწის საბურღი სამუშაოების დარგში, მან ჩამოაყალიბა ისეთი კომპანია, რომელსაც შეუძლია რთული საინჟინრო პროექტების განხორციელება. რაზედაც მხარდაჭერას გვაძლევს ინჟინერთა ტექნიკური ჯგუფი, აგრეთვე მდიდარი გამოცდილებით.

17 წლიანი გამოცდილება, უნაკლო შესრულება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში:
თურქეთი
აზერბაიჯანი
კატარი
არაბეთი