ანკერული ბურღვა

რა არის ანკერული ბურღვა

ადგილზე გაჭიმვის გზით, ფერდობებისა და ჩანართების სტაბილურობის უზრუნველყოფის სისტემა.

სამუშაო პროცესი

1- იბურღება განსაზღვრული დიამეტრის ხვრელი.

2- ხვრელში შეშხაპუნებით შედის ცემენტი.

3- განთავსდება ანკერის (გამჭედი ქანჩი) აღჭურვილობა.

4- ძირეულ სივრცეში შეშხაპუნებით განმეორებით შედის ცემენტს.

5- ანკერი მოქაჩვის მეთოდით გაიტესტება და შემდგომ დაილუქება.