ბეტონის შეტყორცნა

შეტყორცნა — ზედაპირზე ბეტონის კონსტრუქციების გამოყენება. ხორციელდება შეკუმშული ჰაერის ზეწოლის ქვეშ, რის შედეგადაც ცემენტის ნაწილაკები მჭიდროდ იწყებენ სტრუქტურის ზედაპირზე, ბზარების, ჭურვების და პატარა ფორების შევსებას.