გრუნტის გამაგრება

წერტილოვანი ხიმინჯი

ნიადაგის გასაუმჯობესებლად და გასამყარებლად გამოიყენება 25-30 სმ დიამეტრის ხიმინჯი. პორტატული საბურღი დანადგარით სამუშაო სრულდება მცირე მოედნებსა და შენობებშიც კი.