ხიმინჯის მოწყობა

ხიმინჯის მოწყობა

საბურღი სამუშაო, რომელიც გათვალისწინებულია მძიმე სტრუქტურული დატვირთვის მქონე შენობა ნაგებობებისთვის გრუნტის გაძლიერების ანდა გამყარებისთვის. ყოველი სამუშაო სრულდება გრუნტის, მისი სტრუქტურული აგებულების შეფასებით.